Lucht-water warmtepompen

Om de toename van CO2 en andere schadelijke broeikasgassen in onze atmosfeer tegen te gaan, zullen o.a. milieuvriendelijke verwarmingssystemen steeds meer traditionele, vervuilende systemen moeten gaan vervangen. Lucht-water warmtepompen zijn zo’n schone techniek waarmee verwarming en warmwatervoorziening in een gebouw geregeld kan worden. Met de buitenlucht als bron en het water om te verwarmen (of koelen) kan zo zelfs de gasaansluiting de deur uit!

TOSHIBA biedt hiervoor het Estia lucht-water warmtepompsysteem. Dit systeem bestaat in de basis uit drie delen. Een buitendeel, een hydromodule en een warmwatervat dat warm water opslaat en warm houdt voor keuken, badkamer en andere punten waar warm water getapt wordt.

Het buitendeel wordt, logischerwijs, in de buitenruimte geplaatst. De Estia buitendelen hebben al naar gelang de capaciteitsbehoefte een bepaalde afmeting maar zijn zo ontworpen dat ze gunstig kunnen worden opgesteld waardoor ze zo min mogelijk of helemaal niet in het zicht staan. Daarnaast is het ontwerp zo dat de geluidsproductie laag is. Binnen wordt de hydromodule geïnstalleerd, dit is het kloppend hart van het systeem. Deze regelt dat er voldoende warm water geproduceerd wordt en neemt de verdeling tussen verwarmingswater en warm tapwater voor zijn rekening. In de hydromodule bevindt zich de bediening waarmee het systeem geheel naar wens kan worden ingesteld of instellingen (tijdelijk) kunnen worden aangepast. Zaken zoals temperatuurregeling, dag- en weekprogrammering maar ook de status van het systeem worden hier geregeld en getoond. Tot slot dient voor de tapwatervoorziening nog een opslagvat te worden geplaatst. De inhoud van dit vat is afhankelijk van de warmwaterbehoefte. Zo kan een relatief klein gebouw voorzien worden maar als de behoefte groter is door de samenstelling van het huishouden of de grootte van het pand, biedt het assortiment ook oplossingen. Alle Estia systemen zijn daarnaast uitgerust met een automatische legionella beveiliging, dat is een geruststellende gedachte.

In de meeste gevallen wordt deze manier van verwarmen toegepast in combinatie met vloerverwarming, de vloerverwarming kan op warme dagen ook dienst doen als koeling door er koud water doorheen te laten stromen. Zo biedt een lucht-water warmtepompsysteem het gehele jaar door energiezuinig comfort.

Nieuwe of bestaande bouw
In een nog te bouwen pand kan relatief eenvoudig rekening gehouden worden met de toepassing van een lucht-water warmtepomp. In overleg met alle partijen kan een systeem ontworpen worden waarbij een warmte afgiftesysteem, leidingwerk en electriciteitsvoorzieningen goed voorbereid kunnen worden. De Estia-systemen voldoen bovendien aan de eisen die door de overheid gesteld worden aan verwarmingssystemen voor nieuwbouw. Zo kan Estia als volledig zelfstandig opererend systeem zorgen voor de verwarmingsbehoefte en warmwatervoorziening. Wil je echter een bestaand pand voorzien van een lucht-water warmtepomp dan zal gekeken moeten worden naar de situatie ter plaatse, zoals aanwezig leidingwerk, de electriciteitsvoorzieningen en de isolatiegraad van een gebouw. En natuurlijk naar eisen en wensen van de gebruiker. In veel gevallen zal Estia dan ook als zelfstandig systeem toegepast kunnen worden maar er kan ook gekozen worden voor een samenwerkingsverband met de CV ketel. De regeltechniek in het Estia systeem zorgt er dan automatisch voor dat de CV ketel bijspringt indien nodig. En kan er geen vloerverwarming worden toegepast kan gekozen worden voor zogenaamde laag temperatuur radiatoren.

En als het ijskoud is?
Zelfs als het buiten -20°C is kan de Estia warmtepomp nog warmte halen uit de buitenlucht. Vanzelfsprekend moet de warmtepomp dan harder werken waardoor het rendement daalt en het energieverbuik stijgt. Toch is dit nog steeds een duurzamer alternatief voor gasgestookte systemen, zeker nu allerlei maatregelen worden genomen om het gasverbruik terug te dringen zoals bijvoorbeeld het lager houden van de tarieven voor elektriciteit dan de tarieven voor gas.

Particuliere en zakelijke toepassing
Warmtepomptechniek is vergevorderde techniek en biedt een goed en schoon alternatief voor gasgestookte verwarming. Daarnaast wordt de techniek nog steeds doorontwikkeld. Alles-in-één systemen rukken op en de koppelingen met andere schone technieken zoals zonne-energie worden meer gemaakt. Een aantal Estia systemen is technisch ook uitgerust om gekoppeld te worden met zonnecollectoren. Zo kan een extra duurzaam systeem worden gecreeërd. Estia systemen kunnen worden toegepast in een bescheiden huis(houden) maar in het assortiment zijn ook oplossingen voor grotere, zakelijke toepassingen. Integratie in bestaande systemen is mogelijk en regeling wordt steeds geavanceerder.

Bekijk hier ons assortiment lucht-water warmtepompen of informeer bij je erkende TOSHIBA installateur naar de mogelijkheden voor jouw situatie.