Ecodesign

Leven in harmonie met de planeet

Ecodesign is een aanpak waarbij fabrikanten worden aangespoord om, bij het ontwerpen van een product, rekening te houden met de milieu-impact van het product tijdens de hele levenscyclus. Hiervoor is een Europese richtlijn vastgesteld waarin vereisten voor o.a. energie-efficiëntie van warmtepompen zijn opgenomen. Deze vereisten gelden voor alle energie gerelateerde producten (ERP’s). Warmtepompen en airconditioners zijn door hun energieverbruik ERP’s. De richtlijn onderscheidt verschillende productgroepen, ingedeeld op vermogen en groep. Elke groep heeft een eigen zogenaamde LOT kwalificatie. Zo zijn er o.a. de LOT10 richtlijn voor airconditioners tot 12 kW en LOT1 voor warmtepompen welke specifiek voor verwarmingsdoeleinden worden toegepast.


"De zorg om het milieu en de
bewustwording van onze invloed daarop
wordt steeds breder gedragen."


Het pakket met regels is bedoeld om het milieu steeds minder te belasten en wordt steeds verder uitgebreid om doelstellingen te halen. De zorg om het milieu en de bewustwording van onze invloed daarop wordt steeds breder gedragen. Milieuaspecten worden voor een ieder dan ook een steeds belangrijker selectiecriterium bij de keuze voor elektrische apparatuur. Om de selectie van TOSHIBA klimaatbeheersingsapparatuur makkelijker te maken is de zogenaamde ecodesign-website in het leven geroepen. Op deze website kunnen op gebruiksvriendelijke wijze gegevens zoals energieverbruik, rendement, energielabel, etc ingezien worden. TOSHIBA past hiervoor de rekenmethoden van de richtlijn toe.

Ecodesign website

LOT categoriën
Elk systeem dat binnen de LOT-regelgeving valt is terug te vinden op de Ecodesign website. De gegevens die vermeld worden voldoen aan de meest recente eisen en inzichten. Dat biedt zowel de installateur als de eindgebruiker een handige tool om de prestaties van TOSHIBA systemen te beoordelen. Daarnaast worden de technische details helder weergegeven en biedt de interface de mogelijkheid om overzichtelijk vormgegeven productinfo te downlaoden.

De verschillende LOT-richtlijnen

LOT10
Richtlijn voor lucht-lucht-warmtepompen tot 12 kW (RAS, RAV splitsystemen)

LOT21
Richtlijn voor lucht-lucht-warmtepompen vanaf 12 kW (RAV splitsystemen, VRF systemen)

LOT1
Richtlijn voor lucht-water-warmtepompen (Estia splitsystemen)

LOT2
Richtlijn voor lucht-water-warmtepompen enkel tbv warm tapwater (Estia warmtapwatervaten)

LOT6
Richtlijn voor warmteterugwinsystemen (WTW)

LOT11
Richtlijn voor ventilatoren

Gebruik
Door de keuzemogelijkheden te volgen volgens bovenstaande richtlijnen op de Ecodesign website is het eenvoudig om de gegevens van praktisch elk systeem te achterhalen.