Intercool Technics B.V.

Herfst

In deze periode is het vaak regenachtig en guur weer waarbij klimaatapparatuur, zoals airconditioning het ook zwaar te verduren heeft. Denk aan airco-units in serverruimtes waarbij de interne warmtelast niet zo hoog is, en de buitendelen op een lagere deellast werken, of airco-units welke in de winter worden gebruikt voor verwarmen. 

Hierbij veroorzaakt harde wind een verlaging van de koudemiddeltemperatuur waarbij de voelers in het binnendeel op de verdamper kouder kunnen worden dan wenselijk. Hierdoor kan een storing ontstaan en een foutcode. Bijvoorbeeld code 13 bij RAS modellen en code F01, F02 of F03 bij RAV modellen. Hierbij is de leidinglengte een niet te onderschatten factor, als vuistregel: hoe langer de leiding hoe geringer de kans op de genoemde storingen.

De invloed van de hardere wind in dit seizoen op de buitendelen maakt het des te belangrijker om goed te kijken naar de opstelling van het buitendeel. Zo komt de wind in de herfst vaker uit het westen en in de winter vaker uit het oosten.

Wanneer de installatie wordt gebruikt voor alleen koelen is plaatsing van de wisselaar naar het westen af te raden, indien mogelijk uiteraard. Met de aansluitzijde richting het westen geniet de voorkeur. Hierdoor wordt de kans op te hard draaien van de ventilator aanzienlijk verminderd, en het risico op ‘tegen de richting in draaien’ ook. Wanneer de ventilator niet kan starten zal het systeem na enige pogingen bij RAS modellen een storingcode 1A genereren. Bij RAV modellen is de ventilatormotor krachtiger en is de kans op deze storing kleiner, mocht het toch voorkomen dan kan een storing met code P22 optreden. Bij opstellingen in het open veld of bij hoge gebouwen is deze kans natuurlijk vele malen groter dan in de bebouwde kom of bedrijventerreinen waar meerdere gebouwen bij elkaar staan. Men kan maatregelen treffen om dit te voorkomen door een plaat voor de verdamper of condensor te plaatsen om de wind tegen te houden of af te buigen. 

Hiervoor heeft Intercool een windscherm als accessoire optie in het assortiment.

Windscherm voor RAS- en RAV-buitendelen
artikelnummer 28303 (zie ook pagina 257 van onze catalogus)

Met INTERCOOLE groet,
Raymond Vallen