Intercool Technics B.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds 2013 is Intercool gecertificeerd. Jaarlijks worden wij extern getoetst op het nemen van onze verantwoordelijkheid langs de lijnen van ISO 26000 (De MVO wijzer) voor de effecten van onze bedrijfsvoering op de omgeving. Met winstgevendheid als uitgangspunt steeds rekening houdend met de belangen van onze stakeholders. 

Reeds geruime tijd staan de termen ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) in het middelpunt van de belangstelling. Hierbij staat het belang van het behalen van financieel rendement (profit), eerbied voor ons milieu (planet), de werknemers en de mensen in de lokale omgeving (people) centraal. Intercool is serieus met het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat vindt u steeds stringenter terug in alle keuzes die wij maken. Een greep hieruit:

Onze medewerkers
De medewerkers van Intercool bepalen in grote mate of wij invulling kunnen geven aan onze missie en of onze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Duidelijkheid, inspraak, zorgvuldigheid, respect en persoonlijke ontwikkeling zijn essentieel voor de motivatie en tevredenheid van onze medewerkers.

  • Niet alleen de visie – en de plannen maar ook de resultaten van de organisatie worden duidelijk gemaakt aan alle medewerkers via een jaarlijkse strategie/resultaat vergadering.
  • Inspraak, de persoonlijke bijdrage en opleidingsbehoefte komen aan de orde in verbetervoorstellen, overlegstructuren en één of meer persoonlijke gesprekken per jaar.
  • Functies en processen zijn duidelijk en vastgelegd conform ISO 9001:2008
  • Arbeidsvoorwaardelijk sluit Intercool aan bij wat er in onze markt gebruikelijk is waarbij zoveel mogelijk de CAO groothandel gevolgd wordt.

Onze klanten
Een van de primaire behoeften van onze klanten is natuurlijk het tijdig en verantwoord leveren van een veilige, duurzame, energiezuinige, (kosten)efficiënte en probleemloze installatie die doet waarvoor die ontworpen is. Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Een installatie begint bij het ontwerp en eindigt pas na de technische levensduur. De Intercool organisatie is zodanig ingericht en uitgerust dat we in alle fasen van het ontwerp-, verkoop-, installatie-, nazorg-, en servicetraject onze klanten adequaat kunnen ondersteunen als het gaat om informatie, kennis, advies, leveringen van product en onderdelen en de bijbehorende dienstverlening.

Intercool staat voor langdurige en tevreden relaties. De tevredenheid van onze kanten komt niet alleen tot uiting door de veelal langjarige relaties met afnemers maar wordt daarnaast ook regelmatig door ons gemeten. 

Intercool’s gedragscode
Respectvol met elkaar omgaan vinden we belangrijk. Hierbij zijn betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid van essentieel belang. Intercool heeft dan ook inmiddels een eigen gedragscode ontwikkeld waaraan al onze medewerkers gehouden worden. We willen hiermede ook het vertrouwen geven aan onze relaties dat Intercool zich bewust is van de do’s en don’ts in het respectvol zakendoen.

Onze sociale betrokkenheid
Intercool toont haar sociale betrokkenheid onder andere door de ondersteuning van uiteenlopende goede doelen. Naast een structureel ambassadeurschap voor OXFAM Novib steunen wij, wat meer ad-hoc, graag en regelmatig initiatieven van medewerkers, klanten en anderen: (sponsor) initiatieven voor Alpe d’Huzes, Stichting MS fonds, War Child, Kinder Hospice, Kind en Ziekenhuis, Tour du ALS maar ook dichter bij huis zoals de lokale Voetbalclub WCR.  

Keuze van toeleveranciers
Toshiba en de Toshiba-Carrier Corporation, als verreweg de grootste en belangrijkste toeleverancier van Intercool, zijn zich ook al decennia lang bewust van de steeds groter wordende noodzaak om respectvol om te gaan met milieu, omgeving en stakeholders en hebben al zeer uitgebreide programma’s voor Corporate Social Resposibility (CSR) en Environment geïmplementeerd (zie www.toshiba-aircon.jp). Met veel van onze andere leveranciers doen we ook al, net als met Toshiba en onze klanten, jarenlang zaken, soms al decennia lang. Naast stabiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit wordt ook het MVO-denken van onze andere leveranciers een steeds belangrijker selectie- en toetsingscriterium. Met een aantal van onze belangrijkste leveranciers zijn we inmiddels in gesprek over MVO.

Meer informatie over Intercool, Toshiba en het milieu leest u in deze PDF.

 

 

Niet alleen woorden...
Intercool is bedrijfsambassadeur van Oxfam Novib

Oxfam Novib is vastbesloten om armoede en onrecht de wereld uit te helpen. Wij geloven dat mensen een zelfstandig bestaan zonder armoede kunnen opbouwen. Mits hun rechten worden gerespecteerd. Daar zetten wij ons dus dagelijks voor in.”

Microfinanciering
Intercool draagt maandelijks financieel bij aan het ‘Ondernemers voor Ondernemers’ pro­gramma van Oxfam Novib. Met deze bijdrage kan Oxfam Novib ondernemende mensen in ontwikkelingslanden helpen een eigen bestaan op te bouwen middels training en spaar- en microkredieten.  Dankzij deze kleine leningen kunnen kleinschalige ondernemers, die niet terecht kunnen bij de ‘gewone banken’ in hun eigen land, toch met een klein startkapitaal een eigen bedrijfje starten. Neem bijvoorbeeld Maleka uit Bangladesh, dankzij een microfinanciering konden zij en haar man koeien kopen, een stal bouwen en daarnaast via een lesprogramma leren hoe ze de koeien moeten verzorgen. De melk en de mest zorgen voor geld in het laatje en ook de verkoop van de koeien levert ze geld op. Zij hebben hun financiering inmiddels afbetaald, een financiële buffer op kunnen bouwen en hun eigen huis gebouwd!

Download hier het Intercool ISO certificaat
Download hier het Intercool MVO certificaat