Intercool Technics B.V.

Ecodesign

Het groeiende internationaal milieubesef heeft ervoor gezorgd dat milieueffecten belangrijke selectiecriteria geworden zijn bij de keuze voor elektrische apparatuur. TOSHIBA heeft reeds vóór het "Kyoto-protocol" de milieubelangen in haar beleid opgenomen, omdat milieu en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zodoende werden veelomvattende maatregelen genomen die de ongewenste effecten op het milieu minimaliseren. 
In aanvulling op bestaande wet- en regelgeving heeft de TOSHIBA groep onlangs haar milieuvisie 2050 geformuleerd. Een visie op een wereld in 2050 waarin mensen in volledige harmonie met onze planeet een rijker leven leiden. Een visie die voortkomt uit onze missie om de negatieve invloed op het milieu tot een minimum te beperken en de bewustwording hieromtrent te vergroten.

“Puur comfort en zorg voor het milieu”. Dat is ook de filosofie achter de airconditioningoplossingen van TOSHIBA. Onze ambitie is om het binnenklimaat net zo fris en zuiver te krijgen als het meest afgelegen en onbedorven stukje natuur op aarde en tegelijkertijd maximaal comfort te bieden en tevens de zorg voor onze natuurlijke energiebronnen en het milieu te kunnen garanderen.
Voor TOSHIBA betekent klimaatbeheersing niet slechts het creëren van een comfortabel binnenklimaat, maar ook zorgen voor verbeterde leef- en werkomstandigheden en milieubewust ontwerpen, ontwikkelen en produceren, zodat er ook toekomst is voor de volgende generaties.

Ontworpen voor de toekomst!


TOSHIBA producten worden zodanig ontworpen dat een eventuele impact op de omgeving en het milieu minimaal is. Deze filosofie betreft de gebruikte materialen, maar – belangrijker nog –het energieverbruik van de TOSHIBA producten. Welke methode ook gebruikt is om de prestaties te meten, TOSHIBA is altijd in staat om aan alle gestelde eisen te voldoen.

Binnen Europa raakt de huidige energie-efficiëntie bepaling achterhaald. De nieuwe Europese Eco Design Directive (ErP) heeft als doelstelling om de zorg voor het milieu te integreren in het productontwerp. hierbij wordt gestreefd naar een verbetering van de milieubesparende prestaties gedurende de gehele levenscyclus van het product. 

Recentelijk zijn nieuwe regels opgesteld voor de bepaling van energie-efficiëntie, samengevat in een tweetal nieuwe energie efficiëntie labels. Deze "Seasonal Energy Efficiency Ratio" (SEER) en "Seasonal Coëfficient Of Performance" (SCOP) zijn geïntroduceerd voor single- en multi-split combinaties met een koelvermogen kleiner dan 12 kW. Deze nieuwe labels zijn betrouwbaarder en geven tevens een veel beter beeld van de prestaties gedurende het hele jaar. In plaats van een enkele referentietemperatuur te hanteren, worden de airconditioningproducten nu ook in verschillende bedrijfscondities (deellast) beoordeeld. TOSHIBA past deze nieuwe calculatie methodiek inmiddels toe, want juist in deellast presteren de TOSHIBA inverter systemen als geen ander als het gaat om energiezuinigheid.

Op de TOSHIBA Eco Design Website vindt u alle gegevens per systeem.

Lot 10
De productgroep: "Residential room conditioning appliances (airco and ventilation)".

De verordening nr. 206/2012 tot uitvoering van de Richttlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, dat de eisen stelt aan het ecologisch ontwerp voor airconditioners tot en met 12 kW (Lot 10), is per 1 januari 2013 van kracht geworden. Producten die niet voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden in de verordening mogen niet meer worden geïmporteerd in Europa. Bovendien zijn deze eisen onderdeel geworden van de CE certificering.

 

In deze pdf leest u wat dat betekent voor de eisen die gesteld worden aan onze producten en hoe deze in nieuwe meetwaarden en energielabels worden weergegeven.